Waarom investeren in een goede start?

Er zijn drie belangrijke argumenten om te investeren in een goede start.

  1. Wetenschappelijk bewijs. Er is nog nooit zoveel wetenschappelijk bewijs geweest – uit verschillende vakgebieden – dat laat zien hoe belangrijk een goed begin is, en dat we veel ellende kunnen voorkomen als we zorgen voor een goede start voor elk kind.
  2. Financieel. Elke investering in een goed begin levert een veelvoud aan winst op voor het individu en de samenleving. Het is de simpelste en meest rendabele investering die we kunnen doen vanuit economisch en menselijk perspectief.
  3. Rechtvaardigheid. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat elk mens recht heeft op gezondheid. Het Verdrag van de Rechten van het Kind voegt daaraan toe dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg en bijstand. Zowel voor als na de geboorte en dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen de belangen van het kind de eerste overweging vormen. Elk mens heeft dus recht op zich te kunnen ontplooien, heeft recht op bescherming, liefde, veiligheid en gezondheid.

Bij ieder kind

De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal

Wat zijn de 5 basiselementen voor een goede ontwikkeling?

Het is bijna een wonder wat er allemaal gebeurt in de eerste 1.000 dagen en het is wonderbaarlijk veel.

Voor de aanleg, groei en ontwikkeling zijn vijf basiselementen nodig die bouwen aan de basis van ons bestaan. Dit is het fundament waarop we de rest van ons leven bouwen.

De vijf elementen zijn:

  • Voeding
  • Gezondheid
  • Veiligheid
  • Liefde
  • Stimulatie

In het plaatje hiernaast staat weergegeven welke belangrijke ontwikkelingen (mijlpalen) er plaatsvinden in de eerste 1.000 dagen van het leven en welk van de elementen daarvoor nodig zijn.

Door gericht aandacht te besteden aan de 5 elementen kunnen we ouders helpen erachter te komen wat er al goed gaat en waar nog winst is te behalen.

Met praktische tips en tools kunnen ouders thuis eenvoudig aan de slag.