Professor Johnny

Wetenschap saai? Helemaal niet! Onderzoek is cool! Bij Johnny Joker doen we onderzoek – onder andere met de Radboud Universiteit – om te kijken of onze aanpak een beetje lukt en effect heeft. Vind jij wetenschap ook leuk en schrik je niet van lange lappen tekst? Dan vind je hieronder precies wat je zoekt!

Achtergrond

In Nederland leeft één op de vijf volwassenen met een psychische stoornis, één op de vier sterft aan hart- en vaatziekten, meer dan 1 miljoen mensen lijdt aan suikerziekte en twee op de vijf mensen krijgt kanker (www.volksgezondheidenzorg.info). Mensen die laag scoren op de sociaaleconomische ladder overlijden gemiddeld zes jaar eerder. Daaraan voorafgaand leven ze 19 jaar langer in ongezondheid dan de mensen die het sociaaleconomisch beter doen (Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014). Deze vier belangrijke Westerse aandoeningen zijn verantwoordelijk voor de hoogste ziektelast, brengen veel verdriet met zich mee en hebben een ongekende invloed op het plezier dat mensen ervaren in het leven. Het goede nieuws is dat als je kijkt naar naar de belangrijkste risicofactoren die lijden tot de dood (zie plaatje met kleurige ballen) het vooral leefstijl factoren zijn. En daar hebben we invloed op.

Visie

Voor het ontwikkelen van leefstijl aandoeningen zijn verschillende factoren betrokken. Op sommige factoren, waaronder erfelijkheid, hebben we nauwelijks invloed. Op andere factoren zoals onze fysieke en sociale omgeving, onze kennis, ons gedrag en de toegankelijkheid van zorg, hebben we echter wel invloed (Lalonde 1974). Aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg wordt al hard gewerkt en staat in Nederland al op een heel hoog niveau. Echter, hoe goed en toegankelijk een dokter of zorgverlener ook is, het mooist is om er zo lang mogelijk weg te blijven. Voorkomen is immers beter dan genezen. De herziene versie van de definitie van gezondheid stelt eveneens: ‚ÄėPositieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven‚Äô (Huber 2012). Een goed begin is daarbij het halve werk. In grofweg de eerste tien levensjaren worden de waarden en overtuigingen gevormd, die ons gedrag op latere leeftijd aansturen. In deze eerste jaren ligt naar onze overtuiging de ‚Äėwindow of opportunity‚Äô. Het actief ondersteunen van ‚Äėimportant life skills‚Äô (fysiek, emotioneel en sociaal) helpt om blij en lekker in je vel door het leven te kunnen gaan. Door vanaf de geboorte te starten met het aanleren van gezond gedrag is veel gezondheidswinst te behalen. Belangrijke thema’s om aandacht aan te schenken zijn hierbij: gezond eten en drinken, voldoende bewegen, voldoende ontspannen (en met vrienden lachen ?), goed slapen en persoonlijke verzorging zoals handen wassen en tandenpoetsen.

Entertainment education

Om kinderen zichzelf en hun omgeving te laten ontdekken hebben we Johnny Joker en zijn vriendjes geboren laten worden. Johnny Joker richt zich op het aanleren van gezond gedrag bij kinderen door middel van¬†entertainment education, waarbij voorlichting en amusement worden ge√Įntegreerd in het streven naar gedragsverandering. Via de humoristische verhalen en spelletjes van Johnny komen de verschillende ‘important life skills’ aan bod en wordt een verbinding gecre√ęerd tussen kind, ouder en zorgverlener. Cruciaal bij kinderen is het combineren van korte termijn ‘lol en bevrediging’ in het hier en nu, met positief lange termijn effect ‘gezond leven’. Als voorbeeld: we poetsen onze tanden dagelijks voor het frisse mond gevoel (korte termijn) met behoud van ons gebit – dankbare positieve lange termijn effect. Johnny laat lachen en leren tegelijk. Wij geloven dat we hiermee onze kinderen, onszelf en de wereld een beetje mooier kunnen maken.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de Johnny Joker aanpak te evalueren, valideren en te verbeteren doen we wetenschappelijk onderzoek. We geloven in wetenschap omdat wetenschap stapelt. Door alles systematisch en netjes uit te zoeken ontdekken we wat werkt en wat niet. Bij wie wel en bij wie niet. Per onderwerp werken we samen met kennisrijke¬†partners. Er is al heel veel kennis, het is de kunst om deze kennis praktisch toe te passen. Johnny Joker kan hierbij helpen. Ondanks dat Johnny Joker staat voor een brede holistische benadering, hebben we ten aanzien van het wetenschappelijke onderzoek besloten om voor nu vooral te focussen op de mondzorg en mondverzorging. Cari√ęs is een voorbeeld van de meest voorkomende multifactori√ęle gedragsziekte ter wereld. Kortom een interessant en relatief overzichtelijk onderwerp waar nog veel te leren valt en veel winst is te boeken. Zodra we binnen de mondzorg ervaring op hebben gedaan bouwen we rustig door. Het liefst met elkaar. Dus heb je een idee, een suggestie of een plan neem dan contact op met¬†Marnix Hoppener via info@johnnyjoker.com

Onderzoekslijn

De onderzoekslijn valt onder onderzoeksprogramma Communicatie en Be√Įnvloeding aan de Radboud Universiteit, Faculteit Letteren.

Stuurgroep: Prof. Dr. H.H.J. Das, Dr. M.R. Hoppener

Onderzoek

Johnny Joker in de klas. Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn. HAN University of Applied Sciences 2022. Danisja Wiersma. Supervisors: P. Goossens & V. Hollaar

Maneuvering through a playing field of stakeholders: a design approach to participative stakeholder innovation for an eHealth platform. A qualitative study on the co-creation of a business model with stakeholders for Followeb’s eHealth platform through incorporating an effectual approach to organizational design. Masterthesis Organizational Design & Development Radboud University Nijmegen 2021. Cas F.Menger. Supervisors: Dr. M. Moorkamp & Dr. A. Verhoeff

Cari√ęspreventie bij kinderen: Wat is de impact van de mondgezondheidsmethodiek ‘Johnny Joker’ op de attitude en de gedragsintentie ten opzichte van het tandartsbezoek en tanden poetsen, bij kinderen met de leeftijd van vier tot en met acht jaar in Vlaarderen. Vlaanderen 2019-2020

Cari√ęspreventie bij kinderen: Een longitudinale effectmeting van een beta-versie e-health tool voor de implementatie van de NOCTP richtlijn bij mondzorgpraktijken. Nederland 2017-heden

Cari√ęspreventie bij kinderen: Een longitudinale gerandomiseerde effectmeting met humoristische verhalen vergeleken met de effectiviteit van een klassieke educatieve benadering. Rosmalen 2016-2018

Cari√ęspreventie bij kinderen: Maak poetsen leuk! Focus op de verpakking, niet op de boodschap. Een multi center trial in de mondzorgpraktijk. Nederland 2016-2018

Cari√ęspreventie bij kinderen: Maak poetsen leuk! Focus op de verpakking, niet op de boodschap. Een pre-pilot haalbaarheidsonderzoek in de mondzorgpraktijk. Amsterdam 2015

Johnny Joker in de huisartspraktijk. Een pilot onderzoek naar de rol van de huisarts bij opgroei advies richting ouders en kinderen. Nederland 2014

Johnny Joker gaat onder de loep. Een master scriptie onderzoek naar narratieve overtuiging bij kleuters. Nijmegen 2014

Johnny Joker in het buitenland. Een pilot onderzoek naar de internationale potentie van Johnny Joker. Kind und Jugend Koln 2013

Johnny Joker in de boekhandel. Een pilot onderzoek naar de wenselijkheid van Johnny Joker in de reguliere boekhandel. Frankfurter Buchmesse 2013

Johnny Joker‚Äôs introductie; Johnny Joker moet het van zijn vrienden hebben. Een pilot onderzoek naar de ‚ÄėNet Promoter Score‚Äô onder ‚Äėfamily and friends‚Äô. Amsterdam 2013

Publicaties en presentaties

Fossen H. Johnny Joker-preventieprogramma: ‘Leuk, tastbaar en makkelijk mee te werken’. Dental Tribune (2023)

Hoppener MR. Preventie van leefstijlziekten. Werkbezoek NZa. Freshtandartsen (2022)

Fossen H. Preventieprogramma Johnny Joker: ‘Leuk, tastbaar en makkelijk mee te werken’. De tandartsassistent (2022)

Hoppener MR. Webinar ‘Een generatie vrij van leefstijlziekten. Ivoren Kruis Jaarcongres (2022)

Hoppener MR. Een generatie zonder leefstijlziekten. Quatlity Practice (2021)

Followeb wint DragonsDen tijdens Dutch Health Week (2021)

Persbericht Followeb. Een generatie zonder gaatjes door slimme tools van startup Followeb (2021)

Kan een ondeugende aap tandplak bij kinderen tegengaan? (2021). Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren

Can a naughty monkey prevent children’s dental plaque? (2021)Radboud University, Faculty of Arts, Center for Language Studies

Hoppener MR. Jong geleerd oud geprofiteerd (2021) Preventie Webinar Freshtandartsen

B√°lint KE., Das HJJ., Stel G., Hoppener MR (2021). Can A Funny Story about Tooth Brushing Decrease Plaque Scores in Children? A Longitudinal Field Experiment. Health Communication 2021

Hanzeboek J, Vanobbergen J, Hoppener MR (2020). Wat is de impact van de mondgezondheidsmethodiek ‚ÄėJohnny Joker‚Äô op de attitude en de gedragsintentie ten opzichte van het tandartsbezoek en het tanden poetsen, bij kinderen met de leeftijd van vier tot en met acht jaar in Vlaanderen. Bachelorscriptie in de mondzorg – Vlaanderen

B√°lint KE., Das HJJ., Stel G., Hoppener MR (2019). Can a Funny Story with an Ambiguous Role Model Promote Dental Hygiene in Children?International Communication Association (ICA) Conference, Washington DC.

B√°lint KE., Das HJJ., Stel G., Hoppener MR (2019). Can a Funny Story with an Ambiguous Role Model Promote Dental Hygiene in Children? A longitudinal field experiment. (submitted, 2019)

Hoppener MR (2018). Kinderen zijn geen jongvolwassenen. Symposium ’Communicatie in de mondzorgpraktijk’, Lemion, Utrecht.

Das HJJ., Elzen den NMD., Broers DLM., Hoppener MR (2018). Hoe een virtuele vriend tandenpoetsen leuker maakt. Een empirische test van narratieve overtuigingsprocessen bij kinderen.Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 46 (2) 2018.

Bálint KE., Das HJJ., Stel G., Peters JLM., Hoppener MR (2018). Can repeated Exposure to Funny Stories Promote Dental Hygiene in Children? A Randomized Controlled Treatment Field Experiment on Long-Term Effects. International Communication Association (ICA) Conference, Prague.

Hoppener MR (2018). De zin van onzin: Johnny Joker.¬†Symposium Mondhygi√ęne; ‚ÄėNieuwe ontwikkelingen in de mondzorgkunde‚Äô.¬†ACTA Dental Education, Amsterdam.

Hoppener MR (2017). Hoe een ‚Äôstout‚Äô vriendje je de juiste kant op kan sturen.¬†Assistentensymposium ‚ÄėAssistent anno 2017: onmisbaar in de praktijk‚Äô,¬†ACTA Dental Education, Amsterdam.

Hoppener MR (2017). Entertainment Education en richtlijnimplemenatie in de mondzorg. Hoogleraren en Universitair Hoofddocenten ACTA.

Johnny Joker meets Gewoon Gaaf (2016). Dentista

Elzen den N.M.D. (2015). Johnny Joker gaat onder de loep. Een onderzoek naar narratieve overtuiging bij kleuters. MA Communicatie- en informatiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen. Masterscriptie

Have ten E. Ondeugende aap zet kleuters aan tot tandenpoetsen (2015). Nederlands Tijdschrift voor Mondhygi√ęne¬†

Hoppener MR Gastcolumn Remedial caring (2015). Remedial Teaching

Poetsboekje (2014). Nederlands Tijdschrift voor Mondhygi√ęne

Brutale aapjes geven het vieze voorbeeld (2014). Tekstblad

Johnny Joker maakt tandenpoetsen leuk (2013). Dentista