Wat doet Johnny op het consultatiebureau?

Johnny Joker is een Nederlands initiatief dat kinderen, ouders en zorgverleners helpt bij het aanleren van gezond gedrag door middel van ‘entertainment education‘. Een goed begin is het halve werk.

In de eerste 1.000 dagen van het leven worden de meeste biologische mijlpalen bereikt. In de eerste 1.000 dagen, geteld vanaf het moment van de bevruchting, groei je sneller dan ooit. Tachtig procent van de hersenontwikkeling vind in de eerste 1.000 dagen van het leven plaats. De omgeving waarin je opgroeit vormt je tot wie je bent en wordt. In de eerste 1.000 dagen kunnen we enorm de kans verkleinen van het ontwikkelen van leefstijlzieken zoals kans hart- en vaatziekten, longziekten, suikerziekte, overgewicht, kanker en verslavingen op latere leeftijd. De start van het leven heeft dus levenslange gevolgen en een goede start biedt een garantie voor een betere en gezondere toekomst. Mede op die reden bestaat er in Nederland het consultatiebureau. Een organisatie die de gezondheid, ontwikkeling en groei van je kind vanaf de geboorte tot 4 jaar volgt. Je krijgt hier gratis advies en medische zorg voor je kind.

Johnny Joker is speciaal voor de zorgverleners op het consultatiebureau praktisch voorlichtingsmateriaal aan het ontwikkelen voor ouders. De tips en tools kunnen ouders thuis eenvoudig toepassen.

Johnny maak preventie en gezondheidswinst praktisch en leuk! Samen werken we aan een blije en gezonde generatie.

Waarom investeren in een goede start?

Er zijn drie belangrijke argumenten om te investeren in een goede start.

  1. Wetenschappelijk bewijs. Er is nog nooit zoveel wetenschappelijk bewijs geweest – uit verschillende vakgebieden – dat laat zien hoe belangrijk een goed begin is, en dat we veel ellende kunnen voorkomen als we zorgen voor een goede start voor elk kind.
  2. Financieel. Elke investering in een goed begin levert een veelvoud aan winst op voor het individu en de samenleving. Het is de simpelste en meest rendabele investering die we kunnen doen vanuit economisch en menselijk perspectief.
  3. Rechtvaardigheid. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat elk mens recht heeft op gezondheid. Het Verdrag van de Rechten van het Kind voegt daaraan toe dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg en bijstand. Zowel voor als na de geboorte en dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen de belangen van het kind de eerste overweging vormen. Elk mens heeft dus recht op zich te kunnen ontplooien, heeft recht op bescherming, liefde, veiligheid en gezondheid.

Wat zijn de 5 basiselementen voor een goede ontwikkeling?

Het is bijna een wonder wat er allemaal gebeurt in de eerste 1.000 dagen en het is wonderbaarlijk veel.

Voor de aanleg, groei en ontwikkeling zijn vijf basiselementen nodig die bouwen aan de basis van ons bestaan. Dit is het fundament waarop we de rest van ons leven bouwen.

De vijf elementen zijn:

  • Voeding
  • Gezondheid
  • Veiligheid
  • Liefde
  • Stimulatie

In het plaatje hiernaast staat weergegeven welke belangrijke ontwikkelingen (mijlpalen) er plaatsvinden in de eerste 1.000 dagen van het leven en welk van de elementen daarvoor nodig zijn.

Door gericht aandacht te besteden aan de 5 elementen kunnen we ouders helpen erachter te komen wat er al goed gaat en waar nog winst is te behalen.

Met praktische tips en tools kunnen ouders thuis eenvoudig aan de slag.