Mondgezondheidscheck voor kinderen

In 2015 startten we een digitaal experiment bij veertien Nederlandse mondzorgpraktijken, in samenwerking met het ACTA en de Research Group Persuasive Communication van de Radboud Universiteit Nijmegen. 👨‍🎓 Het CZ Innovatie Fonds financierde het project. De uitkomsten van het experiment vormen de basis van de Johnny Joker Web App.

Johnny Joker Web App: een tool waarmee mondzorgverleners eenvoudig de KIMO Richtlijn toepassen en de (mond)gezondheid van kinderen aantoonbaar verbeteren. 💪 Verzamelde data ondersteunt wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van het programma, met anonieme verwerking en toestemming van gebruikers.

De ‘Freemium‘ of proefgebruik versie van de Johnny Joker Web App is gratis toegankelijk. De ontwikkeling van een betaalde ‘Premium‘ versie wordt gebaseerd op specifieke wensen van (proef) gebruikers. Onze strategische samenwerking met Infomedics zal bijdragen aan bredere digitale toegankelijkheid van de Web App en ondersteunt tegelijkertijd onze gezamenlijke missie voor maatschappelijke betrokkenheid en ‘health impact’.

De Johnny Joker Web App is tijdens de Dental Expo 2024 in de RAI Amsterdam geïntroduceerd.

Mondzorgverleners die interesse hebben en er klaar voor zijn de mondgezondheidscheck voor kinderen:

Ga naar Web App

Digital Health Platform

Uitgangspunt voor Johnny Joker Web App:

 • ‘Don’t automate the past, design the Future’
 • Gezondheidswinst bij kinderen creëren
  • Inventarisatie en visualisatie van gezondheid
 • Gezondheidspromotie bij kinderen verbeteren
  • Aanleren gezond gedrag middels entertainment education
 • Gezondheidsuitkomsten bij kinderen verbeteren
  • Sturen op gezondheidsbevordering en gezonde uitkomsten
 • Patiënt beleving verbeteren
  • Verbeteren van patiënt tevredenheid
 • Tevreden zorgverleners
  • Verhogen van werkplezier
 • Juiste zorg op het juist moment en de juiste plek
  • Persoonlijke zorg, zelfzorg, taakdelegatie en zorg op afstand heel dichtbij
 • Samenwerking tussen (zorg)disciplines verbeteren
  • Tussen en buiten het zorgdomein
 • Kwaliteit van de zorg verbeteren
  • Toepassen van evidence based kennis middels beslis-en procesondersteuning
 • Effectiviteit van de zorg verbeteren
  • Data verzameling, monitoring en evaluatie
 • De registratie van informatie ontdubbelen
  • Veilige en betrouwbare digitale data uitwisseling tussen verschillende zorgsystemen
 • Preventie als duurzaam businessmodel ontwikkelen
  • Beloning voor preventie en gezondheidswinst
 • Toepassen van digitalisering in de zorg verkennen
  • Aansluiten op zorggebruikers en zorgverleners die openstaan voor digitale transitie

Van mondzorg naar andere zorgdomeinen

Bij Johnny Joker geloven we in focus, en daarom zijn we begonnen in de mondzorg. Cariës is wereldwijd de meest voorkomende multifactoriële leefstijlziekte. Als ons Johnny Joker preventieprogramma succesvol kan aantonen dat het bijdraagt aan een ‘cariës-vrije generatie‘, zien we reden om het programma breder in te zetten. Hoewel de kosten van ziekten niet allesbepalend zijn, bieden ze wel richting. Johnny daarom ook van een ‘obesitas-vrije generatie‘ en een ‘diabetes-vrije generatie‘. Uiteindelijk streeft Johnny naar een ‘blije en gezonde generatie, vrij van leefstijlziekten