Professor Johnny

Johnny Joker professor.jpg
Wetenschap saai? Helemaal niet! Onderzoek is cool! Bij Johnny Joker doen we onderzoek - onder andere met de Radboud Universiteit - om te kijken of onze aanpak effect heeft. Vind jij wetenschap ook leuk en schrik je niet van lange lappen tekst? Dan vind je hieronder precies wat je zoekt!


Achtergrond

In Nederland leeft één op de vijf volwassenen met een psychische stoornis, één op de vier sterft aan hart- en vaatziekten, meer dan 1 miljoen mensen lijdt aan suikerziekte en twee op de vijf mensen krijgt kanker (www.volksgezondheidenzorg.info). Mensen die laag scoren op de sociaaleconomische ladder overlijden gemiddeld zes jaar eerder. Daaraan voorafgaand leven ze 19 jaar langer in ongezondheid dan de mensen die het sociaaleconomisch beter doen (Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014). Deze vier belangrijke westerse aandoeningen zijn verantwoordelijk voor de hoogste ziektelast, brengen veel verdriet met zich mee en hebben een ongekende invloed op het plezier dat mensen ervaren in het leven.

Oplossingsrichting

Johnny Joker professor.jpg
Voor het ontwikkelen van westerse aandoeningen zijn verschillende factoren van belang. Op sommige factoren, waaronder erfelijkheid, hebben we nauwelijks invloed. Op andere factoren zoals onze fysieke en sociale omgeving, onze kennis, ons gedrag en de toegankelijkheid van zorg, hebben we echter wel invloed (Lalonde 1974). Aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg wordt al hard gewerkt. Echter, hoe goed en toegankelijk een dokter ook is, het mooist is om er zo lang mogelijk weg te blijven. Voorkomen is immers beter dan genezen. De herziene versie van de definitie van gezondheid stelt eveneens: ‘Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber 2012). Een goed begin is daarbij het halve werk. In grofweg de eerste 10 levensjaren worden de waarden en overtuigingen gevormd, die ons gedrag op latere leeftijd sturen. In deze eerste jaren ligt de ‘window of opportunity’. Het actief ondersteunen van ‘important life skills’ (fysiek, emotioneel en sociaal) middels preventieve communicatie helpt om blij en lekker in je vel door het leven te kunnen gaan. Voor de hand liggende thema's zijn hierbij; goed eten, water drinken, tandenpoetsen, voldoende bewegen, ontspannen en goed slapen.

Entertainment education

Om kinderen zichzelf en hun omgeving te laten ontdekken hebben we Johnny Joker en zijn vriendjes geboren laten worden. Johnny Joker richt zich op het aanleren van gezond gedrag bij kinderen door middel van entertainment education, waarbij voorlichting en amusement worden geïntegreerd in het streven naar gedragsverandering. Via de humoristische verhalen van Johnny komen spelenderwijs de verschillende 'important life skills' aan bod en wordt een verbinding gecreëerd tussen kind, ouder en professional. Cruciaal bij kinderen is het combineren van korte termijn 'lol en bevrediging', in het hier en nu, met positief lange termijn effect 'gezond leven'. Als voorbeeld: we poetsen onze tanden dagelijks voor het frisse mond gevoel (korte termijn) met behoudt van ons gebit - dankbare positieve lange termijn effect. Johnny laat lachen en leren tegelijk. Wij geloven dat we hiermee onze kinderen, onszelf en de wereld een beetje mooier kunnen maken.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de Johnny Joker aanpak te evalueren, valideren en te verbeteren doen we wetenschappelijk onderzoek. We geloven in wetenschap omdat wetenschap stapelt. Door alles systematisch en netjes uit te zoeken ontdekken we wat werkt en wat niet. Bij wie wel en bij wie niet. Per onderwerp werken we samen met kennisrijke partners. Er is al heel veel kennis, het is de kunst om deze kennis praktisch toe te passen. Johnny Joker kan hierbij helpen. Ondanks dat Johnny Joker staat voor een brede holistische benadering, hebben we ten aanzien van het wetenschappelijke onderzoek besloten om voor nu vooral te focussen op de mondzorg en mondverzorging. Cariës is een voorbeeld van de meest voorkomende multifactoriële gedragsziekte ter wereld. Kortom een interessant en relatief overzichtelijk onderwerp waar nog veel te leren valt en veel winst is te boeken. Zodra we binnen de mondzorg ervaring op hebben gedaan bouwen we rustig door. Het liefst met elkaar. Dus heb je een idee, een suggestie of een plan neem dan contact op met Marnix Hoppener via info@johnnyjoker.com

Onderzoekslijn

De onderzoekslijn valt onder onderzoeksprogramma Communicatie en Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit, Faculteit Letteren.

Stuurgroep: Prof. Dr. H.H.J. Das, Dr. M.R. Hoppener


Onderzoek

Cariëspreventie bij kinderen: Wat is de impact van de Johnny Joker aanpak op de attitude en de gedragsintentie ten opzichte van het tanden poesten bij Vlaamse kinderen met de leeftijd van 4 t/m 8 jaar? Vlaanderen 2019-heden

Cariëspreventie bij kinderen: Een longitudinale effectmeting van een beta-versie e-health tool voor de implementatie van de NOCTP richtlijn bij mondzorgpraktijken. Nederland 2017-heden


Cariëspreventie bij kinderen: Een longitudinale gerandomiseerde effectmeting met humoristische verhalen vergeleken met de effectiviteit van een klassieke educatieve benadering. Rosmalen 2016-2018

Cariëspreventie bij kinderen: Maak poetsen leuk! Focus op de verpakking, niet op de boodschap. Een multi center trial in de mondzorgpraktijk. Nederland 2016-2018

Cariëspreventie bij kinderen: Maak poetsen leuk! Focus op de verpakking, niet op de boodschap. Een pre-pilot haalbaarheidsonderzoek in de mondzorgpraktijk. Amsterdam 2015

Johnny Joker in de huisartspraktijk. Een pilot onderzoek naar de rol van de huisarts bij opgroei advies richting ouders en kinderen. Nederland 2014

Johnny Joker gaat onder de loep. Een master scriptie onderzoek naar narratieve overtuiging bij kleuters. Nijmegen 2014

Johnny Joker in het buitenland. Een pilot onderzoek naar de internationale potentie van Johnny Joker. Kind und Jugend Koln 2013

Johnny Joker in de boekhandel. Een pilot onderzoek naar de wenselijkheid van Johnny Joker in de reguliere boekhandel. Frankfurter Buchmesse 2013

Johnny Joker’s introductie; Johnny Joker moet het van zijn vrienden hebben. Een pilot onderzoek naar de ‘Net Promoter Score’ onder ‘family and friends’. Amsterdam 2013

Publicaties en presentaties

Bálint KE., Das HJJ., Stel G., Hoppener MR (2019). Can a Funny Story with an Ambiguous Role Model Promote Dental Hygiene in Children?International Communication Association (ICA) Conference, Washington DC.

Bálint KE., Das HJJ., Stel G., Hoppener MR (2019). Can a Funny Story with an Ambiguous Role Model Promote Dental Hygiene in Children? A longitudinal field experiment. (submitted, 2019)

Hoppener MR (2018). Kinderen zijn geen jongvolwassenen. Symposium ’Communicatie in de mondzorgpraktijk’, Lemion, Utrecht.

Das HJJ., Elzen den NMD., Broers DLM., Hoppener MR (2018). Hoe een virtuele vriend tandenpoetsen leuker maakt. Een empirische test van narratieve overtuigingsprocessen bij kinderen.Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 46 (2) 2018.

Bálint KE., Das HJJ., Stel G., Peters JLM., Hoppener MR (2018). Can repeated Exposure to Funny Stories Promote Dental Hygiene in Children? A Randomized Controlled Treatment Field Experiment on Long-Term Effects. International Communication Association (ICA) Conference, Prague.

Hoppener MR (2018). De zin van onzin: Johnny Joker. Symposium Mondhygiëne; ‘Nieuwe ontwikkelingen in de mondzorgkunde’. ACTA Dental Education, Amsterdam.

Hoppener MR (2017). Hoe een ’stout’ vriendje je de juiste kant op kan sturen. Assistentensymposium ‘Assistent anno 2017: onmisbaar in de praktijk’, ACTA Dental Education, Amsterdam.

Hoppener MR (2017). Entertainment Education en richtlijnimplemenatie in de mondzorg. Hoogleraren en Universitair Hoofddocenten ACTA.

Elzen den N.M.D. (2015). Johnny Joker gaat onder de loep. Een onderzoek naar narratieve overtuiging bij kleuters. MA Communicatie- en informatiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Ga naar:

Johnny And Friends Hoofdjes.jpg
Who's Johnny

Speeltuin Johnny Joker.jpg
Johnny's Blog

Boekjes.jpg
Johnny's boekjes

Johnny Jokers Shop.jpg
Johnny's winkel