Digitalisering in de (mond)zorg

Johnny Joker gelooft dat het aanleren van gezond gedrag bij kinderen ondersteund kan worden door kunstmatige intelligentie. Wij combineren digitalisering met speelse educatie, heldere visualisatie en laagdrempelig contact met zorgverleners (fysiek en op afstand). Volgens ons zijn dat de ingrediënten om de zorg van de toekomst haalbaar en betaalbaar te maken.

Er is een pilot gestart onder mondzorgverleners en patiënten in veertien Nederlandse mondzorgpraktijken. Op basis van de gebruikerservaringen is een prototype ontwikkeld. Met dit prototype kunnen patiënten en mondzorgverleners gemakkelijk online hun persoonlijke (mond)zorg informatie terugzien en met elkaar delen. De pilot en het ‘Followeb sneakpreview’ prototype is ontwikkeld in samenwerking met Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en de research group Persuasive Communication van de Radboud Universiteit Nijmegen en werden mede gefinancierd door het CZ Innovatie Fonds.

Nieuwsgierig hoe het eerste prototype eruit ziet? Kijk dan naar de ‘Followeb video‘.

(e)health promotion platform for kids

Johnny Joker is in samenwerking met de afdeling ‘Organizational Design and Development’ van de ‘School of Management’ van de Radboud Universiteit een ‘Future search’ aan het doen. Hierbij wordt onderzocht wat de waarde van een ‘(e)health promotion platform for kids’ zou kunnen zijn, welke potentiële stakeholders betrokken zouden moeten zijn en welke contextuele factoren er bestaan die de ontwikkeling van een dergelijk platform kunnen versnellen of juist vertragen.

Uitgangspunt voor een ‘(e)health promotion platform for kids’:

 • Don’t automate the past, design the Future
 • Gezondheidswinst bij kinderen creëren
  • Inventarisatie en visualisatie van gezondheid
 • Gezondheidspromotie bij kinderen verbeteren
  • Aanleren gezond gedrag middels entertainment education
 • Gezondheidsuitkomsten bij kinderen verbeteren
  • Sturen op gezondheidsbevordering en gezonde uitkomsten
 • Patiënt beleving verbeteren
  • Verbeteren van patiënt tevredenheid
 • Tevreden zorgverleners
  • Verhogen van werkplezier
 • Juiste zorg op het juist moment en de juiste plek
  • Persoonlijke zorg, zelfzorg, taakdelegatie en zorg op afstand heel dichtbij
 • Samenwerking tussen (zorg)disciplines verbeteren
  • Tussen en buiten het zorgdomein
 • Kwaliteit van de zorg verbeteren
  • Toepassen van evidence based kennis middels beslis-en procesondersteuning
 • Effectiviteit van de zorg verbeteren
  • Data verzameling, monitoring en evaluatie
 • De registratie van informatie ontdubbelen
  • Veilige en betrouwbare digitale data uitwisseling tussen verschillende zorgsystemen
 • Preventie als duurzaam businessmodel ontwikkelen
  • Beloning voor preventie en gezondheidswinst
 • Toepassen van digitalisering in de zorg verkennen
  • Aansluiten op zorggebruikers en zorgverleners die openstaan voor digitale transitie

Van mondzorg naar andere zorgdomeinen

Johnny Joker gelooft in focus en is daarom eerst in de mondzorg gestart. Cariës is de meest voorkomende multifactoriële leefstijlziekte ter wereld. Als het lukt om middels het Johnny Joker preventie programma aan te tonen dat het programma bijdraagt aan een ‘cariës vrije generatie‘ is er reden om het programma breder in te gaan zetten. De kosten van ziekten zijn daarbij niet alles bepalend maar wel richting gevend. Johnny droomt daarom  ook van een ‘obesitas vrije generatie‘ en een ‘diabetes vrije generatie‘. Uiteindelijk gaat Johnny wereldwijd voor een ‘blije en leefstijlziekte vrije generatie’.